Serveringsbevilling

Når trenger du serveringsbevilling?

Planlegger du å starte et sted hvor det serveres mat eller drikke, må du ha serveringsbevilling.
 

Hvordan få serveringsbevilling?

Daglig leder ved stedet må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling. Bevillingen gis til selskapet som eier stedet.

Hvordan søke?

Søknad om serverings- og alminnelig skjenkebevilling (PDF, 83 kB)

For spørsmål, ta gjerne kontakt med avd. leder Samfunn.
 

Vedlegg til søknad: 

  • Bekreftelse på bestått etablererprøve
  • Firmaattest
  • Målsatt tegning over serveringsstedet, inne og ute
  • Leiekontrakt
  • Dokumentasjon på daglig leders ansettelse ved serverinsstedet
  • Kopi av melding til Mattilsynet

Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager. Søknaden blir sendt på høring til politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.
 

Hva koster det?

Det er gratis å søke om serveringsbevilling.

Kontaktinfo

Tom Roger Hanssen
Avdelingsleder Samfunn
E-post
Mobil 90 15 75 40

Adresse

Rådhusvegen 27
8410 Lødingen

Se kart