Lakse-, innlandsfiske og viltforvaltning

Lakse- og innlandsfiske

Under saksbehandlingen skal det bl.a tas hensyn til bevaring av fiskens leveområder, og avdelingen har også ansvar for tiltak og rapportering i aktuelle krisesituasjoner ved forurensingssaker og ved sykdomsutbrudd.

Viltforvaltning

Kommunen er tildelt ansvaret for forvaltning av storviltjakt. Eneste storviltart i Lødingen er elg. Kommunen kan også gi tillatelse til felling av enkelte dyrearter som gjør skade.

Viltforvaltningen innebærer godkjenning av vald for elgjakt, og tildeling av fellingstillatelser for elg. Kommunen forvalter viltfondet, der jaktvaldene innbetaler fellingsavgift.
Utrykning i forbindelse med ettersøk av skadet vilt belastes viltfondet. Kommunen er ansvarlig for å avholde eksamen for jegerprøven.


Dersom det i forbindelse med næringsaktivitet eller annet oppstår problemer med skade forårsaket av fuglearter eller dyrearter, kan det søkes om fellingstillatelse for et visst antall dyr. Kommunen har mulighet til å gi fellingstillatelse for en del vanlige arter.

Ved påkjørsel eller observasjon av skadde dyr, må kommunen eller politiet kontaktes. Se egen artikkel om Påkjørsel av vilt.

Kontaktinfo

Tom Roger Hanssen
Avdelingsleder Samfunn
E-post
Mobil 90 15 75 40

Adresse

Rådhusvegen 27
8410 Lødingen

Se kart

 

Åpningstider

Sentralbord: 76 98 66 00
Man-fre kl. 10:00 - 14:00  (stengt fra 11:30-12:00)

Åpningstider resepsjon 
Man-fre kl. 08:00 - 15:30  (stengt fra 11:30-12:00)
Sommertid 15 mai-15 sept. 08:00-14:45