Oljetank

Det er du som er ansvarlig for at en oljetank på din eiendom ikke lekker. Hvis det skjer lekkasjer i naturen eller på naboens eiendom kan dette bli kostbart for deg.

Har jeg oljetank på min eiendom?

Feiervesenet i Lødingen har registrert de fleste eiendommer i Lødingen kommune som har nedgravd tank for fossilt brensel. Hvis du er usikker på om det er registrert en oljetank på din eiendom så kan du ta kontakt med feieravdelingen. Oversikten er ikke fullstendig, derfor kan vi ikke garantere at alle eiendommer med tanker finnes i registeret.

 
Tips for å identifisere en eventuell tank:
  • Er huset ditt bygd i perioden 1965-1980 øker sjansen for at du har en nedgravd tank
  • Se etter påfyllingsrør og/eller luftespir. Vanligvis er dette to stålrør plassert tett inntil husvegg, garasjevegg, gjerde eller lignende. Se eventuelt etter avkappede rør
  • Tanken kan ligge flere steder. Den kan være nedgravd ute i hagen, murt inne under huset/oppkjørsel eller være plassert i kjelleren
  • Følg rørene fra fyringskjelen for å forsøke å lokalisere tanken
  • Kontakt et firma for å ta en befaring på eiendommen din

Jeg er feilregistrert med oljetank – hva gjør jeg?

Hvis du mener at du feilaktig er registrert med oljetank må du få et godkjent firma til å bekrefte at tanken enten er fjernet eller behandlet på riktig måte. Du må sende oss dokumentasjon på at dette er gjort. Dokumentasjon kan være kvittering fra firma på at tanken er fjernet. Hvis du ikke har kvittering kan du sende inn egenerklæring på at du aldri har hatt oljetank/oljefyring ved eiendommen eller at den er fjernet. Egenerklæring fritar ikke huseier for ansvar for eventuelle lekkasjer eller feilopplysninger.

 

Når må oljetanken min kontrolleres?

Oljetanker over 3200 liter skal med jevne mellomrom gjennomgå tilstandskontroll for å sikre at tanken er i betryggende stand.  Huseier er selv ansvarlig for å vite størrelse, tilstand og beliggenhet på sin egen oljetank. Ta kontakt med et godkjent firma for å få hjelp til lokalisering og tilstandskontroll. Hvor ofte tanken skal kontrolleres avhenger av tankens alder og byggemateriale. En oljetank har begrenset levetid og de fleste tanker må skiftes ut etter 30-40 år. Etter dette kan slitasje og erosjon føre til lekkasjer fra tanken.

 

Oljetanker under 3200 liter må ikke gjennomgå jevnlige tilstandskontroller, men huseier har likevel ansvar for at tanken er i betryggende stand og for eventuelle lekkasjer.

 

Slik blir du kvitt oljetanken

  • Tanken må tømmes og renses av et godkjent firma.  
  • Når tanken er tømt og renset kan du selv eller et firma grave den opp og levere til godkjent mottak. Gamle oljetanker regnes som farlig avfall.
  • Gi beskjed til kommunen om at tanken er fjernet slik at vi kan registrere det på eiendommen din

Søk støtte 

Hos Enova kan du få tilskudd til fjerning av oljetank hvis du samtidig samtidig skal installere mer miljøvennlig oppvarming. Søk støtte fra Enova

Kontaktinfo

Tom Roger Hanssen
Avdelingsleder Samfunn
E-post
Mobil 90 15 75 40