Barnehager

Søknadsfrist barnehageplass - 15. mars

Søknad om barnehageplass  (PDF, 336 kB)(Læringsverkstedet avd. Lødingen)
 
 
 

 

Hovedopptak barnehageplass samt SFO 2018 - 2019

  • Læringsverkstedet barnehage avd. Lødingen
  • Vestbygd barnehage og SFO
  • Lødingen barneskole SFO

«Hovedopptaket gjelder for kommende barnehageår 1.08.2018 – 31.07.2019
Foreldrene kan søke på ulike oppholdstider i barnehagen. Oppholdstidene som kan søkes om, fremgår av søknadsskjemaet.


Læringsverkstedet AS dekker i dag behovet for barnehageplass på Lødingen tettsted,

De som har plass eller har søkt plass etter 15.08.2018, trenger ikke søke på nytt.
 

Søknadsfrist barnehageplass: 15. mars.