Barnehager

Hovedopptak barnehageplass samt SFO 2018 - 2019

  • Læringsverkstedet barnehage avd. Lødingen
  • Vestbygd barnehage og SFO
  • Lødingen barneskole SFO

«Hovedopptaket gjelder for kommende barnehageår 1.08.2018 – 31.07.2019
Foreldrene kan søke på ulike oppholdstider i barnehagen. Oppholdstidene som kan søkes om, fremgår av søknadsskjemaet.
Søknadsskjema finnes på Lødingen kommune sin hjemmeside, samt Rådhusets resepsjon, Læringsverkstedet barnehage, Lødingen barneskole og Vestbygd oppvekstsenter.
Læringsverkstedet AS dekker i dag behovet for barnehageplass på Lødingen tettsted,
Søknad barnehageplass Lødingen tettsted sendes:
Læringsverkstedet AS Bufjellveien 3, 8410 Lødingen
Søknad barnehageplass Vestbygd, samt søknad SFO Lødingen og Vestbygd sendes: Lødingen Kommune, Oppvekst, Boks 83, 8411 Lødingen.
De som har plass eller har søkt plass etter 15.08. 2017, trenger ikke søke på nytt.
 

Søknadsfrist: 15. mars 2018»

Søknad om barnehageplass  (PDF, 336 kB)(Læringsverkstedet avd. Lødingen)