Barnehager

Søknadsfrist barnehageplass - 15. mars

Søknad om barnehageplass  (PDF, 336 kB)(Læringsverkstedet avd. Lødingen)
 
 
 

Kommunen kan vedta at du skal betale mindre (moderasjon) for barnehagen, hvis husstanden til barnet har lav inntekt. Moderasjonsordningene er gratis kjernetid og/eller redusert betaling.

Moderasjonen gjelder for ett år av gangen. Du må derfor søke om moderasjon for hvert barnehageår, med ny dokumentasjon for inntekten.

NB! Søknadsfrist for hvert år er; 15. september.

For å se priser og regne ut om du har krav på moderasjon, gå til prisoversikt.

For å kunne sende inn denne søknaden, må du legge ved følgende:

  • siste års skattemelding
  • de 3 siste lønnslippene
  • eventuell annen dokumentasjon på kapital- eller personinntekter som ikke er oppført i skattemeldingen

Er barnet folkeregistrert i annen kommune, må søknad sendes den respektive kommunen.

Hovedopptak barnehageplass samt SFO 

  • Læringsverkstedet barnehage avd. Lødingen
  • Vestbygd barnehage og SFO
  • Lødingen barneskole SFO

«Hovedopptaket gjelder for kommende barnehageår 1.08.2019 – 31.07.2020
Foreldrene kan søke på ulike oppholdstider i barnehagen. Oppholdstidene som kan søkes om, fremgår av søknadsskjemaet.


Læringsverkstedet AS dekker i dag behovet for barnehageplass på Lødingen tettsted,

De som har plass eller har søkt plass etter 15.08.2018, trenger ikke søke på nytt.
 

Søknadsfrist barnehageplass: 15. mars.