Barnehager

Lødingen kommune har to barnehager:

  • Vestbygd (Kommunal barnehage)
  • Lødingen (Privat barnehage - Læringsverkstedet AS)
     

Barnehageåret er fra 1. august til 31 juli.

Søknadsfrist barnehageplass - 15. mars. 

 

Vestbygd (Kommunal barnehage)

Barnehagen ligger i Vestbygd i Lødingen kommune, 45 km fra tettstedet Lødingen. Barnehagen er en en-avdelings barnehage med ca 10 barn.

Søknadsskjema barnehage Vestbygd Oppvekstsenter (PDF, 218 kB)

Vedtekter Vestbygd kommunale barnehage

Klikk her for å gå til Vestbygd barnehages hjemmeside.

 

Lødingen (Privat barnehage - Læringsverkstedet AS)

Barnehagen ligger på tettstedet Lødingen og har 4 avdelinger med ca 50 barn.

Søknad om barnehageplass (Læringsverkstedet avd. Lødingen) (PDF, 146 kB)

Vedtekter Læringsverkstedet Lødingen barnehage (PDF, 268 kB) 

Oppstart i Læringsverkstedet barnehage kan skje 1. august, 1. januar og 1. april.

Klikk her for å gå til Læringsverkstedets hjemmeside.

 

Søskenmoderasjon

Har du flere barn i barnehagen har du krav på søskenmoderasjon. Søskenmoderasjonen for det andre barnet er 30 prosent. For det tredje barnet og eventuelt flere barn, er det gratis barnehageplass fra 1. august 2023. Dette forutsetter at barna har samme bostedsadresse og går i barnehager i kommunen, jf. Forskrift om endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehager - Lovdata

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Det er en nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling som sier at ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass. Mer informasjon på den nasjonale ordningen finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmeside: Foreldrebetaling for barnehageplass og moderasjonsordninger (udir.no)

Den enkelte husstand må søke kommunen. Søkes det før 1. august, gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut barnehageåret. Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret. Søknaden gjelder for ett år av gangen. Siste års skattemelding eller annen relevant dokumentasjon for inntekt må vedlegges søknaden.

Søknadssenter

Er barnet folkeregistrert i annen kommune, må søknad sendes den respektive kommunen.

 

Kontantstøtte - Lovendring 

Frem til juli 2022 ble kontantstøtte gitt til og med den kalendermåneden retten til kontantstøtte falt bort. På bakgrunn av en lovendring er dette endret fra 1. august 2022. Fra denne datoen gis kontantstøtte til og med kalendermåneden før retten til kontantstøtte faller bort. Lovendringen innebærer at kontantstøtte ikke lenger gis for den kalendermåneden barnet har plass i barnehage. Mer informasjon om lovendringen finnes på:
Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2022 fra Barne- og familiedepartementet - regjeringen.no.