Planstrategi 2020 - 2023

Kommunal planstrategi 2020- 2023 Lødingen kommune (PDF, 514 kB)

Kunnskapsgrunnlaget 2020 (PDF, 2 MB)

Vedtak

Kommunal planstrategi er en oversikt over planbehov og -prioriteringer for inneværende kommunestyreperiode.

Den er et verktøy for å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre innen valgperioden for å legge til rette for ønsket utvikling.

Planstrategien tar ikke stilling til mål og tiltak, men er en arena for å diskutere utviklingstrekk og muligheter i kommunen.

Ved å definere kommunens planbehov kan man gjennom tidlig prioritering sørge for at kommunens planarbeid  blir behovsstyrt og ikke mer omfattende enn nødvendig. Planstrategien baseres på Kunnskapsgrunnlag 2020.