Ordfører i Lødingen kommune

 

 

 

 

 

Hugo Bongard Jacobsen - AP

Periode: 2019-2023

 

 

 

Ordførerens oppgaver

Ordføreren velges av kommunestyret for fire år og leder møtene i kommunestyret og formannskapet.

Ordfører er det høyeste tillitsvervet i en kommune, og ordføreren er også kommunens rettslige representant.  Det vil si at ordføreren underskriver på kommunens vegne i alle tilfelle der kommunestyret ikke har tildelt denne myndigheten til andre.

En viktig oppgave er å lede møtene i kommunestyret og formannskapet, der de folkevalgte tar beslutninger i fellesskap. Ordføreren har ikke myndighet til å ta beslutninger på kommunens vegne på egen hånd. Unntaket kan være mindre saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis kommunestyret har gitt ordføreren myndighet til det.

I det daglige har ordføreren, på vegne av de folkevalgte, tett kontakt med kommunedirektøren, som er kommunens administrative leder. Ordføreren representerer også kommunen ved offisielle besøk, har kontakt med innbyggere, foreninger og næringsliv og er kommunens ansikt utad.

Varaordfører

Hans Martin Mørstad- SP
Periode 2019-2023

Kontaktinfo

Hugo Bongard Jacobsen
Ordfører
E-post
Telefon 76 98 66 01
Mobil 90 79 18 32
Hans Martin Mørstad
Varaordfører
E-post
Mobil 94 85 89 53

Åpningstider

 • Besøksadresse
  Rådhusvegen 27
  8410 Lødingen
  Se kart
   
 • Postadresse
  Postboks 83
  8411 Lødingen
   
 • Organisasjonsnummer
  945 468 661
 • Kontonummer
  4612 35 55643 (nytt)

Kart