Hålogalandsvegen – Forelegging av forslag til mindre endring av reguleringsplan E10, Parsell 4, Kanstadbotn for uttalelse

I samsvar med plan- og bygningsloven §12-14, 2- ledd forelegges forslag til mindre endring av reguleringsplan for Hålogalandsvegen, detaljregulering E10, Parsell 4, Kanstadbotn, for uttalelse. Frist for å komme med uttalelse er satt til den 27.08.2024.

Gjennom tilbudsfase og prosjekteringen for OPS prosjektet E10/ rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt (Hålogalandsvegen) gjennom Lødingen kommune er det kommet frem behov for å optimalisere løsningene i gjeldende reguleringsplan. 

Figur 1: Oversiktskart av planområdet

 

For mer informasjon trykk her