Etter at fordelingen av den 3. krisepakken er gjort kjent, er det klart at Lødingen kommune vil motta 1 207 654 kroner til sitt kommunale næringsfond.

 

 

 

 

 

Tildelt fysioterapeut Ulrika Lillestjerna.
Vi gratulerer!

Helsestasjonen har feriestengt 22 juni-19 juli.

Hvert år siden oppstart i 2015, har Vesterålen Friluftsråd laget TellTur brosjyre med kart og distribuert denne til alle husstander i Vesterålen. I år går vi ut heldigitalt.

15 juni gjenåpnet venterommet i havna.

 

Etter en helhetlig vurdering av nåværende smittesituasjon i Lødingen kommune, sammenholdt med behovet hver enkelt kan ha for å møte nære pårørende, er det besluttet å åpne opp for besøk, forutsatt at smitterisikoen ved dette vurderes lav.

Det vil i løpet av våren bli asfaltert i kommunal regi.

Hvis det er noen som ønsker privat avtale om asfaltering av gårdsplass eller liknende

ta kontakt med Ottar Bergersen & sønner AS

Tlf: +47 95 44 44 00

www.obsas.no

 

Den nasjonale strandryddeuken er i år utsatt til september. I Vesterålen og Lødingen rydder vi helt til 1. november.
https://www.reno-vest.no/strandrydding

 


 

 

Innføring av den praktiske del av renovasjon for fritidsboliger vil ikke bli gjennomført før kommunene er klare for dette.

Kontainerne som er satt ut vil bli hentet inn til anlegget igjen med det aller første.

Lødingen kommune oppretter nå en egen telefontjeneste i forbindelse med den pågående pandemien.
Tjenesten vil være åpen mellom kl. 10.00 - 15.00, mandag - fredag. Her vil du få svar på spørsmål du måtte ha om Covid-19.
Koronatelefonen vil være drevet av helsefaglig personell fra Lødingen kommune.

 

Kontakt Håkon Pettersen på tlf. 988 58 296 eller bruk Lødingen Frivilligsentral sin Facebookside.

Laboratoriet er stengt for de som ikke  ta blodprøver/urinprøve og andre prøver som leveres på laboratoriet. 

Det er nå i en periode kun åpent 08.30-11.45 mandag-torsdag. 

Laboratoriet er helt stengt på fredag for sendeprøver. 

Meldinger fra innbyggere på avvik skal sendes på mail til yngve.holm@lodingen.kommune.no

Det blir fast rute hver fredag morgen og kveld samt søndag ettermiddag