På grunn av den pågående krisen, sender kirkene i Vesterålen gudstjenester digitalt.
Se pålogging og program her:

Gudstjenester i Vesterålen nettstreamingVOL (PDF, 79 kB)

Innføring av den praktiske del av renovasjon for fritidsboliger vil ikke bli gjennomført før kommunene er klare for dette.

Kontainerne som er satt ut vil bli hentet inn til anlegget igjen med det aller første.

I den nye krisepakken som ble presentert fra stortinget i går, får kommunene overført totalt 5 mrd. kroner.

3,75 mrd. skal gå direkte til kommunene som en økning i rammetilskuddet.

Disse midlene er ment å dekke deler av de økte utgiftene, samt tap av inntekter som kommunene måtte ha i forbindelse med covid-19 viruset.

Lødingen kommuner blir tildelt 1,849 mill. kroner, noe som tilsvarer 891 kroner pr innbygger.

Kontakt Håkon Pettersen på tlf. 988 58 296 eller bruk Lødingen Frivilligsentral sin Facebookside.

Lødingen kommune oppretter nå en egen telefontjeneste i forbindelse med den pågående pandemien.
Tjenesten vil være åpen mellom kl. 10.00 - 15.00, mandag - fredag. Her vil du få svar på spørsmål du måtte ha om Covid-19.
Koronatelefonen vil være drevet av helsefaglig personell fra Lødingen kommune.

 

Laboratoriet er stengt for de som ikke  ta blodprøver/urinprøve og andre prøver som leveres på laboratoriet. 

Det er nå i en periode kun åpent 08.30-11.45 mandag-torsdag. 

Laboratoriet er helt stengt på fredag for sendeprøver. 

Riksadvokaten kom i går med rundskriv som omhandlet brudd på karantenebestemmelsene, samt forbudet mot å oppholde seg på fritidseiendom i annen kommune.

Koronavirus: Lødingen kommune ber hytteeiere «holde seg unna»

Vi gratulerer elevene for en fantastisk flott innsats, dere har satt Lødingen på kartet på en flott måte!

Meldinger fra innbyggere på avvik skal sendes på mail til yngve.holm@lodingen.kommune.no