Søknadsfrist 1. oktober 2020

NAV stengt 22.september

Lødingen kommune har utarbeidet et forslag til kommunal planstrategi for perioden 2020-2023 i tråd med plan- og bygningsloven § 10-1. Formannskapet vedtok i møte 07.09.2020, sak 77/20, at forslaget legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager.

Vi ber publikum og ansatte i kommunen overholde dette.

Meldinger ved kokepåbud eller andre viktige meldinger fra kommunen.

Forslag sendes innen 1. november 2020 til:
Nordland Fylkeskommune
Kultur, miljø og folkehelse, Fylkeshuset 
8048 Bodø
evt. post@nfk.no

 

I år går NRKs store innsamlingsaksjon til WWF og kampen mot plast i havet. Bli med på årets største og mest meningsfylte digitale dugnad søndag 18. oktober!

Gjensidigestiftelsen utlyser 50 millioner kroner til å etablere og oppgradere eksisterende hus og lokaler slik at de egner seg for aktiviteter og treffsteder for ungdom.

Meldinger fra innbyggere på avvik skal sendes på mail til yngve.holm@lodingen.kommune.no

Med skolestart følger også skolebussen.

Informasjon om at krisesentrene følger smittevernreglene på dinutvei.no

 

 

 

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar.

Søknadsfrist 15 september.

Hvert år siden oppstart i 2015, har Vesterålen Friluftsråd laget TellTur brosjyre med kart og distribuert denne til alle husstander i Vesterålen. I år går vi ut heldigitalt.

Årets fellingstillatelse på elg er ferdigstilt og sendt samtlige vald/jaktrettshaverne.

Etter en helhetlig vurdering av nåværende smittesituasjon i Lødingen kommune, sammenholdt med behovet hver enkelt kan ha for å møte nære pårørende, er det besluttet å åpne opp for besøk, forutsatt at smitterisikoen ved dette vurderes lav.

Den nasjonale strandryddeuken er i år utsatt til september. I Vesterålen og Lødingen rydder vi helt til 1. november.
https://www.reno-vest.no/strandrydding

 


 

 

Innføring av den praktiske del av renovasjon for fritidsboliger vil ikke bli gjennomført før kommunene er klare for dette.

Kontainerne som er satt ut vil bli hentet inn til anlegget igjen med det aller første.