Fysioterapi - hjelpemidler

Kontaktinformasjon


Telefon: 90 88 69 14
e-post: fysioterapi@lodingen.kommune.no

 

Tjenester fysioterapi

  • poliklinisk behandling
  • forebyggende arbeid barn/unge og eldre
  • hjelpemiddelformidling
  • vurdering/veiledning tilrettelegging av bolig

Hva er fysioterapi?

 

Aktiviteter i fysioterapitjenesten:

  • Individuell kurativ og forebyggende behandling;
  • Gruppebehandling;
  • Forebygging;
  • Fysioterapi ved institusjon;
  • Hjemmebesøk

Henvisninger til Fysio- og ergoterapitjenesten:

Søk om fysio-/ergo-terapitjenesten

Fra 1. januar 2018 trenger du ikke lenger henvisning til fysioterapi. Fysioterapeuten skal vurdere ditt behov for behandling.
Du må fortsatt gå til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen for å få stønad fra Helfo.

Har du spørsmål, se www.Helsenorge.no
Husk at du kan se dine registrerte egenandeler for fysioterapi ved å logge deg på www.Helsenorge.no

 

Nærmere informasjon finner du her:

Egenandel for fysioterapi i Lødingen kommune
Frikort for egenandelstak 2
Tekstinformasjon fysioterapi fra 01.10.2018 (PDF, 261 kB)
Prioriteringsnøkkel (PDF, 91 kB)

Besøksadresse:

Idrettsvegen 3, 8410 Lødingen

 

Kontaktinfo

Ulrika Lillestjerna
Fysioterapeut
E-post
Mobil 908 86 914
Malin Risøy Johansen
Fysioterapeut
E-post
Mobil 908 86 914
Hjelpemiddel lager
Mobil 469 20 728