KOMMUNALT LAGER FOR HJELPEMIDLER

Besøksadresse:

Televeien 3, 8410 Lødingen

Tjenester:

Utkjøring og reparasjon av hjelpemidler. Korttidsutlån av rullestoler og toalettforhøjere. Evt andre hjelpemidler.

Åpningstider:

0800-1500 annenhver uke i partallsuker. (6,8,10 osv.)