Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester består av  hjemmetjeneste og brukerstyrt personlig assistent (BPA).  


Brukere av hjemmetjenesten er hjemmeboende som har behov for helsehjelp på grunn av:

  • Skade
  • Funksjonshemming
  • Sykdom

Hjemmesykepleie omfatter sykepleie og helsehjelp i hjemmet.

Når det gjelder BPA omfatter der hjemmeboende som har sammensatte og omfattende tjenestebehov. Bruker eller pårørende må være i stand til å ta arbeidslederrollen.

Det er totalt 20.7 årsverk i hjemmesykepleien og det er ca 110 brukere i kommunen. 

Kontaktinfo

Dagmar Moan Leiknes
Avd.leder
E-post
Mobil 95 14 52 55
Kai Morten Kolberg
Kommunalsjef
E-post
Mobil 45 41 81 79