Sommervedlikehold av kommunale veier

  • Hull i vegen lappes ved behov. Skader som medfører fare for trafikksikkerheten, vil sikres så snart som mulig.

  • Vårrengjøring. Feiing av sentrumsområdene i Lødingen innen 17. mai. 

  • Klipping av gress og kratt langs veiene skjer ved behov.

  • Trafikkskilt utskiftes etter behov og nye settes opp kun etter vedtatte planer.

  • Trafikkmerking og oppmerking av fotgjengerfelt skjer etter vurdering og behovsprøving.