Kunngjøring: Offentlig ettersyn av søknad om arealendring ved lokaliteten Hallvardøy, Lødingen kommune

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn.

Søknad akvakultur i Lødingen kommune i Nordland

Søker:                     Nordlaks Havbruk AS org. nr. 929 911 946

Søknaden gjelder:  Arealendring

Søkt størrelse:        Ingen endring i MTB

Lokalitet:                 11318 Hallvardøy

Koordinater:            Midtpunkt anlegg: N 68º22,521` Ø 15º19,124`

      Ytterpunkt fôringsflåte: N 68º22,496` Ø 15º19,275

                                                                       N 68º22,481` Ø 15º19,266

Kontaktperson hos Nordlaks: Remi Mathisen remi@nordlaks.no

 Utleggstid er til og med 24. juni. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes innen utleggstidens utløp til: Lødingen kommune, Postboks 83, 8411 Lødingen, eller som e-post til: postmottak@lodingen.kommune.no.

 Merk innspill med saksnummer: 24/517.

Vedlegg: