Reglement for politisk virksomhet

Reglement for politisk virksomhet
Reglement tittel Dato vedtatt Vedtakssak
Delegasjonsreglement (PDF, 420 kB) 18.02.2021 KS 21/21
Reglement om godtgjørelse til folkevalgte (PDF, 23 kB) 21.02.2020 KS
Reglement for finansforvaltning 18.10.2018 KS 107/18
Reglement for eldrerådet (PDF, 28 kB) 20.05.2021 KS 50/21
Reglement for ungdomsrådet (PDF, 58 kB) 20.02.2020 KS 12/20
Reglement for kommunestyre og formannskap (PDF, 559 kB) 16.12.2021 KS 149/21