Reglement for politisk virksomhet

Reglement for politisk virksomhet
Reglement tittel Dato vedtatt Vedtakssak
Reglement for kommunestyret 23.02.2017 KS 20/17
Delegasjonsreglement (.PDF, 420 kB) 18.02.2021 KS 21/21
Reglement om godtgjørelse til folkevalgte (.PDF, 23 kB) 21.02.2020 KS
Reglement for formannskapet (.PDF, 397 kB) 18.10.2018 KS 105/18
Reglement for finansforvaltning 18.10.2018 KS 107/18
Reglement for eldrerådet (.PDF, 28 kB) 20.05.2021 KS 50/21